чаптырдау


чаптырдау
Баткак ерып, су җыелган урыннан, күлдәвектән барганда һ. б. ш. кайбер эш-хәрәкәт вакытында үзенә бертөрле тавыш барлыкка килү яки барлыкка китерү

Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. 2013.